Oprogramowanie do fakturowania - jak zacząć?

Aby zacząć korzystać z programu E-Faktura wystarczy zarejestrować się pod adresem https://app.e-faktura.info/rejestracja. Następnie zalogować się do programu pod adresem https://app.e-faktura.info.

Już prawie gotowe! Teraz tylko podstawowa konfiguracja. 

Menu użytkownikaMenu główneKliknij na swoim imieniu i nazwisku znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję ustawienia. Możesz tam dokonać wszelkich zmian dotyczących parametrów Twojej firmy oraz parametrów programu: schematu numeracji, domyślnej formy płatności i domyślnego terminu płatności.

 

Ważne jest aby dodać przynajmniej jeden rachunek bankowy. Bez tego nie będzie możliwe wystawienie faktury z płatnością przelewem.

Po dokonaniu ustawień możesz rozpocząć pracę w programie.

Po lewej znajduje się menu główne programu. Możesz wybrać spośród 4 modułów głównych:

  • Faktury - wystawianie faktur
  • Rozliczenia - wprowadzanie rozliczeń do faktur
  • Klienci - lista klientów dodanych do twojej bazy
  • Produkty - lista produktów zdefiniowanych przez Ciebie.

Faktury

Moduł fakturyOkno modułu Faktury|Wystawione składa się z dwóch sekcji. Po lewej stronie znajduje się sekcja "Filtry", w której znajdują sie predefiniowane filtry, według których możesz przeglądać faktury, które wystawione zostały w programie. 

Po prawej znajduje się sekcja główna składająca się z paska narzędzi oraz listy faktur wyświetlonej zgodnie z filtrem wskazanym w sekcji "Filtry".

Na dole listy faktur znajduje się wiersz, w którym podsumowana jest lista faktur zgodnie z tym, co wyświetlone jest na ekranie.

Dwukrotne kliknięcie na dowolną z faktur znajdujących się na liście spowoduje wyświetlenie jej podglądu wraz z możliwością wydrukowania jej lub wysłania mailem do klienta (pod warunkiem, że klient ma przypisany adres e-mail w bazie klientów).

Do czego służą poszczególne ikonki na pasku narzędzi?

Menu faktury

Nowa fakturaNowa - wysawienie nowej faktury. Ważny jest trójkącik zaznaczony obok - rozwinie on menu pozwalające na skorzystanie z odpowiedniej opcji.

Menu oknaPo kliknięciu w przycisk Faktura pojawi się okno nowego dokumentu. W tym oknie znajdują się trzy dodatkowe ikonki w pasku ikon po prawej stronie.

Pierwsza z nich (przedstawiająca wizytówkę) pozwala wyszukać kontrahenta po NIP'ie w serwisie wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl. Druga i trzecia to przełączniki - włączone (pozostaną w ciemniejszym kolorze) spowodują odpowiednio pokazanie okna wydruku i, w zależności od przeglądarki, wyświetlenie pdf'a lub jego pobranie. Druga zaś wyślę fakturę na adres e-mail kontrahenta, jeśli taki został podany.

Sekcja "Pozycje" pozwala dodać listę pozycji mających się znaleźć na fakturze. Klikamy przycisk +, a w tabeli pojawi się nowy rząd. Dwukrotne kliknięcie na dowolnym polu rzędu pozwoli na jego edycję. Jeśli wprowadziliśmy produkty do bazy produktów, wówczas wystarczy rozpocząć wpisywanie fragmentu nazwy produktu, lub dwukrotne kliknięcie na pole nazwy produktu, a zostanie wyświetlona lista. Wybranie produktu z listy spowoduje wypełnienie pozostałych pól danej pozycji zgodnie z parametrami wprowadzonymi do bazy. Parametry te możemy modyfikować. Pola "Wartość netto", "Wartość VAT" oraz "Wartość brutto" wypełniają się automatycznie na podstawie wartości wprowadzonych w pola "Ilość", "Cena netto" oraz "Stawka VAT".

Jeśli nie mamy produktów w bazie, wówczas wypełniamy wszystkie wymagane pola ręcznie.

Po zaznaczeniu dowolnego rzędu możemy go usunąć klikając ikonkę śmietnika tuż powyżej.

Kolejne pozycje dodajemy klikając znak plusa.

Wymagane poleKlikamy przycisk "Zapisz". Jeśli wszystkie dane zostały wypełnione prawidłowo i nic nie brakuje, w zależności od zaznaczonych opcji w pasku ikon, zostanie nam wyświetlony podgląd nowej faktury lub okienko faktury zostanie zamknięte, a faktura pojawi się na liście. Natomiast, jeśli nie wypełniliśmy wszystkich wymaganych pól zostaną one podświetlone na czerwono.

 

Po uzupełnieniu brakujących informacji ponownie klikamy przycisk "Zapisz".

Właśnie wystawiliśmy pierwszą fakturę! Gratulacje!

Jeśli nie posiadamy klientów w bazie klikamy przycisk "Dodaj klienta". Odblokują się wszystkie pola dotyczące danych kontrahenta. Należy je wypełnić. Klient zostanie zapisany do bazy danych wraz z zapisaniem faktury.